Open : Wednesday - Saturday
Dine in: 6pm- 11pm
199/8 Soi Sukhumvit 16,
Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

-> ร้านอาหาร The White House Bangkok หากท่านลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือสั่งซื้อ Delivery ทางร้านรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตทุกครั้งเพราะเมนูอาหารที่เซิร์ฟใหม่ทุกครั้ง ต้องรังสรรค์ใหม่ทุกๆครั้ง หากสินค้าส่งให้เกิดการชำรุดที่ไม่ได้เกิดจากร้านค้า ทางร้านไม่มีการคืนสินค้าแต่อย่างใด หากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากทางร้านจริงๆ ทางเราจะตรวจสอบ หากเป็นเรื่องจริง ทางเรายินดีรับคืนสินค้าหรือรังสรรค์เมนูอาหารให้ใหม่

การรับประกัน / การแลกคืน

-> สินค้าประเภทอาหารของทางร้านเรา การขอคืนสินค้าผู้ซื้อสามารถแจ้งขอคืนได้หากสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือเกิดจากความผิดพลาดของทางร้านเรา ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

สิ่งที่ลูกค้าต้องทำ

-> หากสินค้ามีตำหนิ หรือใช้การไม่ได้ ควรถ่ายคลิปวีดีโอจากพนักงานรับส่งอาหาร หลังรับของแล้วแจ้งให้ทางร้านทราบเบื้องต้น จะได้ตรวจสอบว่า ทางร้านขาดตกบกพร่องเองหรือการจากการขนส่งไม่ระมัดระวัง

-> สินค้าไม่ครบตามออเดอร์ เช่น ขนาด, ราคา ของรายละเอียดที่จะได้รับจริง

คืนสินค้า / คืนเงินคืนสินค้า / คืนเงิน

-> หากสินค้าเกิดจากความผิดพลาดของทางร้านจริง ยินดีรับคืนหรือคืนเงิน ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ข้องกับทางร้านจะไม่มีการรับคืนสินและคืนเงินเด็ดขาด

ระยะเวลาที่รับคืนสินค้า

-> ต้องส่งสินค้าคืนในทันทีไม่เกิน 1 วัน

สถานการณ์ที่ลูกค้าจะขอคืนเงินได้สถานการณ์ที่ลูกค้าจะขอคืนเงินได้

-> ทางเราตรวจสอบคลิปวีดีโอของทางลูกค้าแล้วว่าเกิดขึ้นจากทางร้านจริง ทางร้านยินดีทำให้ใหม่หรือคืนเงิน

วิธีการส่งคืนสินค้าวิธีการส่งคืนสินค้า

-> ช่องทางการคืนสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรงทุกช่องทางและกรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อทาง The White House Bangkok ได้รับคำร้องของท่าน ทางเราจะติดต่อกลับทางเบอร์ที่ทิ้งไว้ทันที

*ทั้งนี้จากทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Dear all customers

-> The White House Bangkok restaurant. If customers come to use the service or order Delivery, the shop guarantees the quality of the manufacturer every time because the new server menu every time. Must create again every time If the product is delivered to damage that is not caused by the store The shop does not return the product in any way. If it is actually an accident that is caused by the shop We will check If it’s true We are happy to return the product or create a new food menu.

Warranty

-> Food products of our shop Requesting return products, buyers can request a return if the product is not of quality or caused by our shop’s mistakes. According to the following conditions

What customers have to do

-> If the product has defects Or not working Should shoot video clips from food delivery staff After receiving the item and notifying the store Will check that The shop is lacking or the transportation is not careful.

-> The product is not complete, such as the size, the price of the details that will be actually received.

Refund / refund / refund

-> If the product is caused by the real shop’s mistake Welcome to refund or refund. In other cases that are not involved with the shop, there will be no refund and refund.

Duration of return products

-> Must return the product immediately for no more than 1 day.

The situation where customers can request a refund of the situation where customers can refund

-> We have examined the client’s video clip that it was actually from the shop. The shop is happy to make it new or refund.

How to return the product, how to return the product

-> Return channels can contact the store directly in all channels and please specify the phone number to contact you back. For the products you want to change or return when The White House Bangkok receives your petition. We will contact you immediately.

*From the shop, reserves the right to change any conditions Without needing to notify in advance

FOLLOW US ON INSTAGRAM TO STAY INFORMED OF NEW DISHES AND PROMO! @thewhitehouse.bangkok

Open : Wednesday - Saturday
Dine in: 6pm- 11pm
199/8 Soi Sukhumvit 16,
Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110